Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mass cao năng lượng là dòng Mass hỗ trợ tăng cơ nhanh.

Ngoài lượng Protein lớn, Mass cao năng lượng còn cung cấp:

  • Vitamin
  • Khoáng
  • Amino Axit

Những ai cần tăng cân nhanh (cả cơ lẫn mỡ) thì sẽ dùng dòng sản phẩm này

-15%
1.650.000 
-35%
Hết hàng
200.000 650.000 
-17%
Hết hàng
1.450.000 
-6%
Hết hàng
1.590.000 
-10%
Hết hàng
900.000 
-25%
Hết hàng
900.000 
-23%
Hết hàng
1.650.000 1.900.000 
-8%
Hết hàng
1.750.000