Hiển thị tất cả 8 kết quả

Whey Protein là gì?

Whey protein là sản phẩm hỗ trợ tăng cơ tối ưu. Whey Protein có 3 loại xếp hạng từ thấp tới cao: Whey Concentrate, Whey Isolated, Whey Hydrolyzed. Whey càng cao, khả năng hấp thụ càng tốt

-5%
1.950.000 
-13%
1.650.000 
-8%
-11%
1.550.000 
-18%
1.650.000 
-18%
2.050.000 
-5%
2.850.000 
-7%
1.950.000