Hiển thị tất cả 11 kết quả

Whey Protein là gì?

Whey protein là sản phẩm hỗ trợ tăng cơ tối ưu. Whey Protein có 3 loại xếp hạng từ thấp tới cao: Whey Concentrate, Whey Isolated, Whey Hydrolyzed. Whey càng cao, khả năng hấp thụ càng tốt

-15%
1.950.000 
-23%
1.150.000 
-5%
1.950.000 
-16%
1.600.000 
-8%
-11%
1.550.000 
-18%
1.650.000 
-11%
2.050.000 
-7%
1.950.000 
-18%
Hết hàng
2.050.000 
-5%
Hết hàng
2.850.000